About LSX _ Events
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກໍາມະກອນ ຄົບຮອບ 132 ປີ, ໂດຍສະເພາະກະກຽມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ທຫລ) ຄົບຮອບ 50 ປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້; ເມື່ອວັນທີ 24/05/2018 ພະນັກງານ ຕລຊລ ໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນອອກແຮງງານອະນາໄມລວມທີ່ບໍລິເວນອ້ອມອາຄານຕລຊລ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີການແຂ່ງຂັນກິລາປິງປ່ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນອົງກອນ.
ສະແດງຂໍ້ມູນ