About LSX _ Events
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດທຶນລາວ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ (ຮຸ້ນ) ຂອງຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ວັນທີ 30/07/2020 ເຊິ່ງນຳພາການຢ້ຽມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ຈຳປາ ລັດຕະນະສຸວັນນະຜົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ 4ພາກວິຊາ ແລະ 7ສາຂາວິຊາ ເຂົ້າຮ່ວມ
ສະແດງຂໍ້ມູນ